hero background
Real Life Context

Communication Matters

erasmus plus icon

O PROJEKCIE

Trzy organizacje specjalizujące się w dziedzinie nauczania języków obcych, z Polski, Słowenii i Wielkiej Brytanii, zdiagnozowały wspólny problem braku wystarczających kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania języka angielskiego seniorów przy użyciu nowoczesnych technologii oraz brak praktycznych materiałów do nauki języka angielskiego dla osób starszych.

Dlatego postanowiły połączyć swoje siły, doświadczenie i umiejętności w ramach programu ERASMUS+ realizując projekt „Real Life Context – English for Seniors”. Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych materiałów szkoleniowych, które będą wspierać kompetencje seniorów w zakresie języka angielskiego, jak również w zakresie kompetencji cyfrowych.

Najważniejszymi celami projektu są:

• Stworzenie innowacyjnych rezultatów pracy intelektualnej dedykowanych lektorom języka angielskiego pracującym z seniorami;

• Podniesienie kluczowych kompetencji u seniorów w zakresie wielojęzyczności (język angielski) oraz cyfrowych

people smiling image

Rezultaty Projektu

70Q6wfCM7T5MFuF2pxz8jv

E-BOOK

Mini poradnik dla nauczycieli/lektorów w zakresie nauczania języka angielskiego osób starszych w wymiarze praktycznym. W publikacji znajdują się wskazówki jak można korzystać z wypracowanej w ramach projektu metody i materiałów uzupełniających przy użyciu nowoczesnych technologii.

6cyJFuHRAe2ZDJexXeXu8p

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

Wypracowane zostały dwa rodzaje materiałów uzupełniających kurs – materiały multimedialne oraz materiały tekstowe. Materiały multimedialne są w formie quizów, prezentacji, fiszek ze słownictwem, tutoriali np. do zamawiania jedzenia, rezerwacji hotelu czy wypełnienia formularza online. Natomiast materiały tekstowe są w formie plików PDF do wydrukowania i rozdania słuchaczom lub do pobrania. Są to karty pracy z ćwiczeniami, słownictwo do utrwalenia czy ćwiczenia konwersacyjne.

lwCIxzA3MosQebueXtFXu

MODUŁY TEMATYCZNE

Program to odpowiedź na potrzebę uczenia się praktycznego języka angielskiego, który jest używany w codziennych sytuacjach. Program podzielony jest na 8 praktycznych, dużych modułów tematycznych (np. Shopping, Banking, Health Service, Online Forms) opracowanych przez zespół międzynarodowych ekspertów.

1XyCB5ED9LpgsC0EmroM3V

PLATFORMA EDUKACYJNA

Strona, na której zamieszczone są materiały wypracowane przez ekspertów, multimedia i karty pracy. Całość będzie przedstawiona w formie kursu podzielonego na moduły tematyczne zgodnie z założeniami programu szkoleniowego. Dodatkowo na platformie udostępniony jest także ebook.

Partnerzy Projektu

Euro-Forum Spółka Jawna powstała w sierpniu 2008. Założycielami firmy są Agnieszka i Marek Gudków, osoby z wieloletnim doświadczeniem na rynku szkoleń i edukacji. U podstaw utworzenia spółki leżało zapotrzebowanie rynku na nowoczesne placówki szkoleniowe o jasno zdefiniowanym profilu interaktywnych, multimedialnych centrów nauczania języków obcych. Na ofertę edukacyjną składają się stacjonarne kursy językowe wykorzystujące nowoczesne narzędzia do nauki języków. Wysoka jakość świadczonych usług zapewniona jest dzięki specjalistycznym laboratoriom językowym oraz salom szkoleniowym wyposażonym w interaktywne, multimedialne narzędzia. Firma dysponuje także specjalistycznym oprogramowaniem do prezentacji materiałów bezpośrednio z podręcznika kursowego na tablicy interaktywnej oraz oprogramowaniem do tworzenia interaktywnych ćwiczeń internetowych, które w głównej mierze opiera się na wdrożeniu modułu dostępowego do aktywnej nauki przez Internet. Tematyka realizowanych przez firmę projektów obejmuje: szkolenia i kursy językowe, ale także szkolenia zawodowe oraz informatyczne skierowane do różnorodnych grup uczestników (dzieci, młodzież, dorośli, osoby 50+, klienci indywidualni, przedsiębiorstwa i ich pracownicy, szkoły, uczniowie i pracownicy oświaty). Firma łączy kursy językowe z warsztatami budowania kompetencji XXI wieku – związanymi z umiejętności ICT.

 • 20-010 Lublin, ul. Graniczna 4/7,8
 • +48 81 534 95 72
 • info@euro-forum.lublin.pl
 • https://euro-forum.com.pl

Eurospeak Language Schools Ltd. jest prywatną szkołą języka angielskiego akredytowaną przy British Council i Independent Schools Inspectorate (ISI). Szkoła posiada również licencję UKVI w ramach systemu punktowego Tier 2 General i Tier 4 General. Założona w 1991 roku, jest akredytowanym centrum egzaminacyjnym Cambridge English oraz centrum szkolenia nauczycieli Trinity College London. Eurospeak Language Schools Ltd. oferuje różnorodne kursy językowe i szkolenia zawodowe, od początkującego do zaawansowanego języka angielskiego. Jesteśmy dynamiczną i myślącą przyszłościowo szkołą i korzystamy z najnowszych materiałów dydaktycznych, technologii oraz interaktywnych narzędzi do nauki. Nasi nauczyciele są wysoko wykwalifikowani i pełni entuzjazmu, a nasze zespoły akademickie i administracyjne mają wieloletnie doświadczenie we wspieraniu studentów z całego świata podczas ubiegania się o wizę i zatrudnienie. Mamy niezwykle wielokulturową i zróżnicowaną społeczność studencką, wspaniałe środowisko do nauki i zapewniamy zajęcia pozalekcyjne, aby pomóc wszystkim uczniom w adaptacji kulturowej.

Naszym głównym celem jest zapewnienie wszystkim uczącym się najlepszej okazji do poprawy swojego życia i zapewnienie im umiejętności niezbędnych w życiu osobistym i zawodowym, aby osiągnąć sukces. Nasze kursy skoncentrowane na słuchaczu, wymagają i inspirują do aktywnego uczenia się, stanowiąc jednocześnie punkt wyjścia na przyszłość. Utrzymujemy zróżnicowane i ciekawe metodologie na naszych zajęciach i staramy się wspierać uczniów w osiąganiu ich celów, ponieważ przyjmujemy ich z całego świata. Oprócz zajęć z języka angielskiego dla dorosłych, Eurospeak realizuje projekty KA1 i KA2 związane z edukacją młodzieży i dorosłych. Zajmujemy się projektami międzynarodowymi i lokalnymi, które obejmują szeroką gamę zagadnień, koncentrując się na tym, co może być interesujące dla grup docelowych.

Nasz zespół realizował projekty dotyczące takich obszarów, jak: nauka języków/lingwistyka – szkolenia zawodowe i edukacyjne (VET), zrozumienie i komunikacja międzykulturowa, umiejętności cyfrowe i e-learning, psychologia i zdrowie psychiczne, integracja migrantów i spójność społeczna, zrównoważenie środowiskowe, dziedzictwo kulturowe, przedsiębiorczość młodzieży.

 • 29A Chain Street, Reading RG1 2HX,
 • +44 118 958 9599
 • international@eurospeak.org.uk
 • www.eurospeak.org.uk

Ljudska univerza Rogaška Slatina jest organizacją non-profit z bogatą tradycją, zajmującą się edukacją dorosłych i szkoleniami dla społeczności na poziomie lokalnym, regionalnym i europejskim. Organizacja oferuje swoim uczniom 10 formalnych programów edukacyjnych, które obejmują zarówno szkoły średnie, jak i programy szkolenia zawodowego z zakresu gastronomii, gotowania, sprzedaży, ekonomii, opieki nad dziećmi czy turystyki. Ljudska univerza stale rozwija nowe programy i dostosowuje już istniejące, zgodnie z potrzebami i pragnieniami dorosłej populacji w zakresie dalszego szkolenia i edukacji.

Nieformalne programy edukacyjne prowadzone są w formie seminariów, kursów, wykładów, wieczorów literackich i tym podobnych. Organizacja oferuje również różne programy rozwoju osobistego, warsztaty, kursy komputerowe dla osób bezrobotnych i starszych, kursy językowe, kursy komputerowe i księgowe oraz wiele programów edukacyjnych dla dorosłych ze specjalnymi potrzebami dla lokalnego Ośrodka Opieki Społecznej. Organizowaliśmy szkolenia dla innych grup osób dorosłych pozbawionych wykształcenia i zajęć dydaktycznych, takich jak imigranci, bezrobotni i obcokrajowcy. Univerza oferuje również 19 programów narodowych kwalifikacji zawodowych oraz organizuje różnorodne kursy dla osób bezrobotnych, m.in. kursy językowe, komputerowe, księgowe oraz kursy językowe i taneczne dla dzieci w przedszkolach. Organizacja posiada również bardzo prężnie działający Uniwersytet Trzeciego Wieku, w którym oferujemy różne formy uczenia się przez całe życie osobom powyżej 55 roku życia. Od 2016 roku jesteśmy również zaangażowani w ogólnopolski projekt zdobywania kompetencji podstawowych i zawodowych dla regionu Savinjska oraz Doradztwo dla pracowników w Region Savinjska.

Ljudska univerza Rogaška Slatina ma duże doświadczenie w projektach krajowych i międzynarodowych, w tym w Programie Partnerskim Grundtvig i Comenius Regio, oraz w ponad 20 projektach Erasmus+ jako partnerzy i jako koordynatorzy.

 • Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina
 • +386 3 818 24 40
 • info@lu-rogaska.si
 • http://www.lu-rogaska.si